ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Platform วิชาชีพครู ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวและประกาศของเว็บ

(There are no discussion topics yet in this forum)